წარმატებით ჩატარდა IFRS-სა და საგადასახადო სხვაობების ანალიზის ტრენინგი, Financial Experts Corporation დიდ მადლობას უხდის  ebit ჯგუფს და ტრენინგის თითოეულ მონაწილეს :)